Literature
Type Article
Authors(s) Kerzhner, I.M. & N.N. Muminov
Year 1974
Title New and little-known capsid bugs (Heteroptera, Miridae) from Middle Asia
Volume 1974(3)
Page(s) 42-46
Published in/Publisher Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR, Otdelenie Biologicheskikh Nauk