Literature
Type Article
Authors(s) Josifov, M. & I.M. Kerzhner
Year 1972
Title Heteroptera aus Korea. I. Teil (Ochteridae, Gerridae, Saldidae, Nabidae, Anthocoridae, Miridae, Tingidae und Reduviidae)
Volume 29
Page(s) 147-180
Published in/Publisher Annales Zoologici, Warszawa