Literature
Type Book
Authors(s) Javorek, V.
Year 1978
Title Kapesní atlas ploštic a křísů: 1-399
Published in/Publisher Státní Pedagogické Nakladatelství, Praha.