Literature
Type Article
Authors(s) Jabłońska, J.
Year 1964
Title Gatunki rodziny Cimicidae występujące w Polsce
Volume 34
Page(s) 185-187
Published in/Publisher Polskie Pismo Entomologiczne