Literature
Type Article
Authors(s) Hoberlandt, L.
Year 1944c
Title Ad cognitionem faunae Heteropterorum Balcanicae
Volume 21-22
Page(s) 331
Published in/Publisher Sborník Entomologického Oddělení při zoologických sbírkách Zemského Musea v Praze