Literature
Type Article
Authors(s) Hoberlandt, L.
Year 1941
Title Příspěvek k poznání Velii (Het.). Ad Veliidarum cognitionem (Het.)
Volume 19
Page(s) 158-165
Published in/Publisher Oddělení při zoologických sbírkách Zemského Musea v Praze