Literature
Type Article
Authors(s) Grochowska, S.
Year 1935
Title Pluskwiaki wodne okolic Trok
Volume 9
Page(s) 283-286
Published in/Publisher Prace Towarzystwa PrzyjaciĆ³ Nauk w Wilnie