Literature
Type Series
Authors(s) Gorczyca, J. & A. Herczek
Year 2008
Title Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae
Published in/Publisher Klucze do oznaczania owadów Polski. Tom. XVIII. Vol. 6c: 1-75