Literature
Type Series
Authors(s) Gorczyca, J. & A. Herczek
Year 2002
Title Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae
Published in/Publisher Klucze do oznaczania owadów Polski. Tom. XVIII. Vol. 6a: 1-32 Polskie Towarystwo Entomologiczne, Toruń