Literature
Type Series
Authors(s) Gorczyca, J.
Year 2004
Title Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae
Published in/Publisher Klucze do oznaczania owadów Polski. Tom. XVIII. Vol. 6b: 1-83