Literature
Type Article
Authors(s) Drake, C.J. & L. Hoberlandt
Year 1952a
Title Check-list and distributional records of Leptopodidae (Hemiptera)
Volume 26(373) (1950)
Page(s) 1-5
Published in/Publisher Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze