Literature
Type Chapter
Authors(s) Dobšík, B.
Year 1974
Title Výsledky sběrů ploštic (Heteroptera, Geocorisae, Leston, Pendergrast, Southwood, 1954) dr. I. Okáliho ze Súľovských skal: 297-301
Gepubliceerd in Súľovské skály