Literature
Type Article
Authors(s) Derzhansky, V.V.
Year 1995a
Title Completare la fauna heteropterelor (Hemiptera) din Republica Moldova
Volume 1995(4)
Page(s) 45-46
Published in/Publisher Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (Ştiinţe Biologice şi Chimice)