Literature
Type Article
Authors(s) Cobben, R.H.
Year 1987c
Title Aradus signaticornis in Nederland, met opmerkingen over enkele andere met Pinus geassocieerde Hemiptera (Heteroptera: Aradidae; Homoptera: Cercopidae)
Volume 47
Page(s) 33-38
Published in/Publisher Entomologische Berichten, Amsterdam