Literature
Type Article
Authors(s) Buggebum, H.J.M. van & B. Aukema
Year 2023
Title Eerste vondsten van de Geelrandkromsprietwants Camptopus lateralis in Nederland (Heteroptera: Alydidae)
Volume 112
Page(s) 283-286
Published in/Publisher Natuurhistorisch Maandblad