Literature
Type Article
Authors(s) Aukema, B. & S.Verberne
Year 2021
Title De netwants Galeatus maculatus na meer dan een eeuw herontdekt in Nederland (Heteroptera: Tingidae)
Volume 81 (6)
Page(s) 275-276
Published in/Publisher Entomologische Berichten