Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xanthocerus Mulsant & Rey, 1870, Subgenus (Berytinus) – homonym of Lizinus Mulsant & Rey, 1870, Subgenus (Berytinus)

Xanthochilus douglasi (Fieber, 1864)

Xanthochilus melanopus Kiritshenko & Scudder, 1973

Xanthochilus minusculus (Reuter, 1885)

Xanthochilus omissus (Horváth, 1911)

Xanthochilus persicellus (Kirkaldy, 1909)

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)

Xanthochilus saturnius (Rossi, 1790)

Xanthochilus turanicus (Wagner, 1961)

Xanthochilus vittiger Kiritshenko & Scudder, 1973

Xenocoris venustus Fieber, 1858 – basionym of Conostethus venustus venustus (Fieber, 1858)

Xenocorixa vittipennis (Horváth, 1879)

Xenotingis horni Drake, 1923

Xerobia verruculosa Stål, 1873

Xiphovelia boninensis Esaki & Miyamoto, 1959

Xiphovelia curvifemur Esaki & Miyamoto, 1959

Xiphovelia glauca Esaki & Miyamoto, 1959

Xiphovelia japonica Esaki & Miyamoto, 1959

Xiphoveloidea major (Poisson, 1926)

Xiphoveloidea major major (Poisson, 1927)

Xosoplax Kirkaldy, 1909, Subgenus (Deroplax)

Xylocoridea brevipennis Reuter, 1876

Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter, 1875)

Xylocoris (Arrostelus) transversus Wagner, 1954 – synonym of Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter, 1875)

Xylocoris (Lyctocoris) distinguendus Flor, 1860 – synonym of Lyctocoris (Lyctocoris) campestris (Fabricius, 1794)

Xylocoris (Proxylocoris) afer (Reuter, 1884)

Xylocoris (Proxylocoris) carayoni Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) confusus Carayon, 1972

Xylocoris (Proxylocoris) dimorphus Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) etawahii Ghauri, 1985

Xylocoris (Proxylocoris) galactinus (Fieber, 1836)

Xylocoris (Proxylocoris) halophilus Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) hiurai Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) modestus Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) mongolicus Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) nigromarginatus Carayon, 1972

Xylocoris (Proxylocoris) tesquorum Kerzhner & Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) wasmiae Ghauri, 1985

Xylocoris (Stictosynechia) lativentris (J. Sahlberg, 1870)

Xylocoris (Stictosynechia) maculipennis Baerensprung, 1858

Xylocoris (Xylocoris) altaicus Péricart, 1969

Xylocoris (Xylocoris) canariensis Wagner, 1954

Xylocoris (Xylocoris) ciliatus (Jakovlev, 1877)

Xylocoris (Xylocoris) contiguus Wagner, 1954

Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)

Xylocoris (Xylocoris) eremius Péricart, 1974

Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844)

Xylocoris (Xylocoris) ifniensis (Gomez-Menor Guerrero, 1956)

Xylocoris (Xylocoris) longipilis Péricart, 1972

Xylocoris (Xylocoris) machardi Péricart, 1995

Xylocoris (Xylocoris) obliquus A. Costa, 1853

Xylocoris (Xylocoris) parvulus (Reuter, 1871)

Xylocoris (Xylocoris) piceus (Reuter, 1884)

Xylocoris (Xylocoris) terricola (Reuter, 1902)

Xylocoris (Xylocoris) thomsoni (Reuter, 1883)

Xylocoris albipennis Herrich-Schaeffer, 1850 – synonym of Xylocoris (Proxylocoris) galactinus (Fieber, 1836)

Xylocoris altaicus Péricart, 1969 – basionym of Xylocoris (Xylocoris) altaicus Péricart, 1969

Xylocoris americanus Dallas, 1852 – synonym of Lyctocoris (Lyctocoris) campestris (Fabricius, 1794)

Xylocoris ater (non Dufour, 1833): – invalid name of Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838)

Xylocoris ater Dufour, 1833 – basionym of Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

Xylocoris balteatus Walker, 1872

Xylocoris bicolor Scholtz, 1847 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)

Xylocoris cenomyces Baerensprung, 1858 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844)

Xylocoris constrictus Stål, 1860 – basionym of Amphiareus constrictus (Stål, 1860)

Xylocoris contiguus Wagner, 1954 – basionym of Xylocoris (Xylocoris) contiguus Wagner, 1954

Xylocoris crassipes Flor, 1860 – synonym of Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838)

Xylocoris cursitans (non Fallén, 1807): – invalid name of Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844)

Xylocoris deserti Villiers, 1956 – synonym of Xylocoris (Proxylocoris) galactinus (Fieber, 1836)

Xylocoris dimidiatus Spinola, 1837 – basionym of Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus (Spinola, 1837)

Xylocoris Dufour, 1831, Subgenus (Xylocoris)

Xylocoris ferrugineus R.F. Sahlberg, 1848 – synonym of Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838)

Xylocoris formiceticola R.F. Sahlberg, 1848 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844)

Xylocoris formicetorum Baerensprung, 1858 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844)

Xylocoris fulvescens Walker, 1873 – synonym of Amphiareus constrictus (Stål, 1860)

Xylocoris heluanensis Wagner, 1961 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) obliquus A. Costa, 1853

Xylocoris ifniensis euphorbiae Péricart, 1972 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) ifniensis (Gomez-Menor Guerrero, 1956)

Xylocoris latior latior Mulsant & Rey, 1852 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)

Xylocoris latus Walker, 1872 – synonym of Lyctocoris (Lyctocoris) campestris (Fabricius, 1794)

Xylocoris longipilis Péricart, 1972 – basionym of Xylocoris (Xylocoris) longipilis Péricart, 1972

Xylocoris maculipennis Baerensprung, 1858 – basionym of Xylocoris (Stictosynechia) maculipennis Baerensprung, 1858

Xylocoris obliquus A. Costa, 1853 – basionym of Xylocoris (Xylocoris) obliquus A. Costa, 1853

Xylocoris palmi Gyllensvärd, 1968 – synonym of Xylocoris (Proxylocoris) galactinus (Fieber, 1836)

Xylocoris parisiensis Amyot & Serville, 1843 – synonym of Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus (Spinola, 1837)

Xylocoris rogeri (non Baerensprung, 1858): – invalid name of Xylocoris (Stictosynechia) lativentris (J. Sahlberg, 1870)

Xylocoris rogeri Baerensprung, 1858 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)

Xylocoris rufipennis Dufour, 1833 – synonym of Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)

Xyloecocoris ovatulus Reuter, 1879

Xylonannus Reuter, 1891, Subgenus (Ceratocombus)

Xylorius Yasunaga, 1997, Subgenus (Orius)

Xynotingis hoytona Drake, 1948